Veeta

Poznat sama sebe a porozumět lidské přirozenosti bylo pro Veetu motorem a podnětem pro komplexní hledání po mnoho let. Už jako mladá žena začala své vzdělání v Humanistické psychologii v Mnichově u Inge Heinrichsové, německé psychoanalytičky, kde se učila dechovou terapii, bioenergetiku, primární terapii a praktikovala Zenovou meditaci.

To iniciovalo emocionální otevření a současně zintenzivnilo její spirituální vývoj. Veeta se vydala do Nepálu, kde strávila dva roky v ášramu Swamiho Yoga Chinmayi, osvíceného guru, to jí umožnilo plynule pokračovat v její spirituální cestě.

S intuitivním poznáním, že spiritualita je pouze jednou částí lidské skutečnosti, se vrátila zpět do Evropy a dál pokračovala ve svém psychologickém vzdělávání. Čtyři roky studovala práci se sny a bonding therapy (terapie zaměřená na sbližování, vytváření citového pouta) u švédského psychoanalytika Kristiana Dahl-Madsena.

V roce 1992 se potkala se svým budoucím manželem Artho Wittemannem, který ji seznámil s psychologií zabývající se jednotlivými částmi člověka a školou Voice Dialogue založenou doktory Halem a Sidrou Stoneovými ze Spojených států. Společně pak vstoupili do intenzivní fáze vnitřního zkoumání a studií, která trvá už vice než 20 let. Spolupráce v jejich vlastní psychoterapeutické praxi, zkušenosti ze seminářů a výcviků a jejich snaha pochopit komplexnost lidské psýché vyústila v učení a metodologii s názvem Individuální Systemika. Dnes vyučují svoje široké spektrum vhledů do architektury lidské povahy.

Být součástí při vytváření nové cesty pro lidský vývoj, která propojuje osobní aspekty s transcendentální realitou lidské podstaty, je další naplňující fází v pokračující cestě Veety.

V současnost Veeta žije se svým manželem Arthem v malé vesnici ve Švédsku.

 • 2016 - 2018 Otevření privátní praxe pro psychoterapii ve Švédsku
 • 2015 - Lektorka Intenzivního výcviku Individuální Systemiky v Praze.
 • 2013 - 2014 Spoluzakladatelka a ředitelka Mezinárodní školy Individuální Systemiky v Praze.
 • 2013 - 2014 Asistence při výcviku učitelů Individuální Systemiky v Praze.
 • 2013 - 2015 Lektorka Prohlubujícího výcviku Individuální Systemiky v Praze.
 • 2011 - Autorka knihy Co skrývá duše - skrytí obyvatelé duše a jak rozhodují o našem životě.
 • 2007 - 2011 Lektorka Základního výcviku Individuální Systemiky v Německu.
 • 2003 - dnes Lektorka Profesionálního výcviku Individuální Systemiky v Německu.
 • 2000 - Spoluzakladatelka školy Individuální Systemiky v Německu.
 • 1998 - 2000 Asistentka 60 - denního výcviku Voice dialogue v ZIST (centrum pro individuální a sociální terapii) Penzberg, Německo.
 • 1997 - Otevření privátní praxe pro psychoterapii, HPG, Mnichov, Německo.
 • 1997 - Vzdělávání v arteterapii Dr. Gisely Schmeer, Mnichov, Německo.
 • 1996 - 2005 Supervize v rodinných konstelacích Jakoba Schneidra, Mnichov, Německo.
 • Od roku 1994 spolu leader Voice dialogue centra v Mnichově, zakladatel Artho Wittemann, Německo
 • 1993 – 1998 Vzdělávání a supervize Dr. Halem a Dr. Sidrou Stoneovými, zakladateli metody Voice Dialogue, Mendocino, USA.
 • 1989 – 1992 Zakladatelka a leader Centra spirituálního hedonizmu ve Švédsku.
 • 1988 – 1992 Vzdělávání v Analýze snů a casriel terapii Kristiána Dahl -Medséna, Švédsko.
 • 1985 – 1987 Meditace v ašráme Swami Yoga Chinmaya, Pokhara, Nepál.
 • 1982 - 1983 Vzdělávání a práce na vnitřním rozvoji v různých školách humánní psychologie (gestalt terapie, primární terapie, dechová terapie, bioenergetika).
 • 1980 – 1982 Průvodkyně v sociálním institutu „ Domov rodiny“, Mnichov, Německo.
 • 1980 - Úspěšně zakončené čtyřleté vzdělávání na Pedagogické akademii, Eischstätt, Německo.
 • Narozena v roce 1960.
we only use technically necessary cookies (no tracking or marketing cookies)