Pracovní sešit č.1 – Download Zurück

Jsi mnoho osob

Systemický průzkum vnitřních osob

 

Toto je začátek nové řady pracovních sešitů, které vám pomohou systematicky a systémově prozkoumat a pochopit svůj vnitřní svět.

V této části poznáte, kdo ve vašem vnitřním světě tvoří "uvítací výbor" vúči vnějšku. Ve 12 krocích a mnoha cvičeních se můžete dostat k vnitřním osobám blíž, poznat je a pochopit jako vaši živou realitu.

 

Ukázka textu:

 

Přední osoba a dítě

V každém člověku existuje pestrá sbírka různorodých a nezávislých vůlí, které navzájem bojují o místo v našem vnitřním systému. Organizují se a přitom vytvářejí naši psychologickou strukturu bez toho, aby jsme si toho byli vědomí.

Některé se zdržují na povrchu systému a tvoří uvítací výbor. Zabezpečují přímý kontakt se světem. Ostatní vůle stojí v druhé nebo v třetí řade a z bezpečné vzdálenosti sledují, co se bude dít. Ukáží se jen v případě nutnosti. Některé vůle jsou stáhnuté v hloubce vnitřního světa a tam tajně existují, nepovšimnuté a nepozorované ostatními. Chtějí mít jen svůj klid, nejsou připravené znovu podstoupit riziko a jít do přímého kontaktu s lidmi a vrátit se do života. Jsou zapomenuté na okraji a nemají více co říct. Další skupina je úplně „stažena z oběhu“ a poslaná do exilu, protože by narušovala vnitřní systém.

Naše vnitřní vůle se chovají velmi podobně jako my, lidé. Rozhodnost, inteligenci a rafinovanost používají za účelem uspokojení vlastních potřeb. Proto jim říkáme vnitřní osoby (VO).

 

Tvoje VO jsou tedy přirozeným jevem Tvoří tě bez tvého přičinění, vědomí či vědomého rozhodnutí. Jednoduše jsou tady a tvoří tě. Nejde jen o to, že všechny VO máš, ale po celou dobu jimi všemi jsi!

Díváš se na svět jejich očima, a proto je nevnímáš. Přirozeně, protože jsou příliš blízko. Jsi s nimi identifikovaný a nevíš o tom.

Jak můžeš zjistit, kdo je v tobě a co můžeš udělat, aby jsi to prozkoumal? Je to jednoduché. Najdi je a pobuď s nimi určitý čas. S kterou VO začneš svůj průzkum? To je jednoduché: s tou, která se nachází na povrchu tvého psýché. Je po celou dobu přítomná, umožňuje kontakt se světem a zvládá všední den. Nazýváme jí přední osoba.

 

Povrch vnitřního systému

Přední osobu často přehlížíme, protože je pro nás příliš samozřejmá a natolik běžná, že jsme o ní nikdy nepřemýšleli. Nemáme od ní žádný odstup. Pokud vůbec, poznáme jen její povrch. Ukazuje jenom ty aspekty samé sebe, které jsou chráněné v kontaktu se světem. Tato selekce je výsledkem dlouholeté série pokusů. Kdo je přední osoba ve skutečnosti se dá zjistit postupně. Náš průzkum začneme na povrchu vnitřního systému. Přední osoba má zvláštní význam. Ona je dveřmi a hlídá vchod do vnitřního světa. Která VO bude vybraná pro tuto úlohu, je také výsledkem mnoha pokusů. Může se stát, že u někoho se vpředu objeví hlídač, u jiného srdečná žena, u dalšího impulzivní dobrodruh a nebo něžná víla. Bez ohledu na rozdíly a nebo odlišnosti předních osob, jejich společným znakem je to, že plní stejnou úlohu: tvoří povrch systému a chrání jeho hloubku. V žádném případě je nemůžeme obejít, jinak nám nepozorovaně zabrání ve vstupu dovnitř.

Když je budeme brát vážně, strávíme s nimi čas a získáme si jejich důvěru, budou stát při nás na cestě za poznáním našeho vnitřního světa a budou naším partnerem a spojencem.

 

12 kroků, jak najít a prozkoumat vnitřní osoby v přední místnosti tvé duše

Krok 1: Kdo chrání dveře do tvého vnitřního světa?

V níže uvedeném seznamu najdeš několik příkladů předních osob, jak je najít a jak s nimi pracovat. Když najdeš jednu a nebo dvě VO, které by mohli stát úplně vpředu v tvém systému, zvýrazni je a pojmenuj je.

 

 

Alternativní přední osoby

Moje jméno pro moji přední osobu

Hlídač, který hlídáRecepční, který podává informacePracovník, který si plní povinnostiVýzkumník, který chce pochopitDobrodruh, který potřebuje nové zážitkyBojovník, připravený bránitBojovník, připravený bojovat za spravedlivostAfrodita, která svádí svým smyslným tancemStarostlivá žena, která se ráda stará o jinéVíla, která okouzlí svou jemnostíDítě, které potřebuje starostlivostNěkdo úplně jiný, a to: 

Krok 2: Jaká je tvoje přední osoba?

I když jsou si přední osoby podobné a plní stejné úlohy, jejich individuální podstata je rozdílná. Například hlídač by u některých lidí mohl být všímavý, podezřívavý a rezervovaný, ale u jiných odhodlaný, temperamentní a dobyvačný. Recepční může být srdečný, ochotný pomoci, starostlivý a nebo zdrženlivý, mrzutý, odmítavý. Dobrodruh by mohl být impulzivní, netrpělivý, cílevědomý a nebo uvolněný, zvědavý, otevřený. Víla muže být magická, něžná, pokojná a nebo plachá, nejistá, očekávající. Pokud chceme skutečně porozumět přední osobě, tak musíme být velmi pozorní. Jaká přesně je tvoje přední osoba, když ji pozorně zkoumáš?

 

 

 

Free

Mitglied der Initiative "Fairness im Handel".
Informationen zur Initiative: fairness-im-handel.de

 
Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (keine Tracking- oder Marketing-Cookies)